Home > Obecní úřad > Ceníky, poplatky > Správní poplatky

Vidimace

K čemu slouží vidimace:
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie):

  • prvopis nebo ověřený opis listiny
  • kopii nebo opis pořízený z listiny 

Úřad neprovede vidimaci:

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
  • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
Joomla Templates by Joomla Hosting